AD ''ŽITOMLIN'' JAGODINA

 

Mlin
Prijem pšenice iz silosa u mlin redler u odeljenju za prečišćavanje i pripremu pšenice za meljavu. Preko poluautomatske vage (do 50 kg) meri se količina pšenice u pripremi, preko mašina kao što su:aspirater, trijer i ribalica. Očišćena pšenica dolazi na pranje u praonici gde se pere i tako vlažna odlazi u ćelije (6 kom po 25 t) za odležavanje pre meljave. Već pripremljena pšenica odlazi u mlin gde se nalaze valjci i to: dva para prvog krupača, dva para drugog krupača, dva para trećeg krupača, jedan par četvrtog krupača i jedan par četvrtog sitnjenja i jedan par petog krupača. Ostali valjci su glatki i služe za mlevenje osevaka, grizeva i sitnijeg materijala. Samleveno zrno preko sita gde se mlivo odsejava i razvrstava po krupnoći izdvaja: brašno po tipovima i stočno bršno, grizevi i namenska brašna.
Finalni proizvod preko pumpi, fluidom odlazi do komora gde je i magacinski prostor istih. U delu faseraja elevatorima se prazne komore i preko automatskih vaga pakuje brašno kao i stočno brašno po potrebnoj gramaturi. Za proizvodnju pekare u Jagodini brašno se izdvaja u rasutom stanju preko fluid-lifta kiji povezuje mlin-pekara. Upakovano i utovareno vozilo preko automatske kolske vage izlazi iz kruga preduzeća.
Uvrećavanje brašna u ventil vrećama preko automatske vage kapaciteta 5000 kg/sat i ima ih dve. Stočno brašno se uvrećava u otvorenoj ambalaži preko vage kapaciteta 3 t/sat postoji jedna vaga.


Silosi
Silosi su izgrađeni od armiranog betona. Kapacitet siloske opreme je 100 t/sat u silosu 4 i 60 t/sat u silosu 2 i 3. Oprema je ruska sem aspiratera Zmaj Zemun. U mlinu je oprema mešovita "Sangati" Italija i "Vemos" Zagreb, montirana 1983. Kapacitet mlina je 120 t/24 časa. Komore koje služe za brašno a ima ih 4 mogu da prihvate po 70 t. Komore za stočno su kapaciteta 30 t i ima ih 3. Komore su metalne.


U krugu DP "Žitomlin" nalaze se 4 silosa i to:
- silos 1 (kapacitet 500 vagona)
- silos 2 (kapacitet 1000 vagona)
- silos 3 (kapacitet 1000 vagona)
- silos 4 (kapacitet 1500 vagona)
Silos 1 ima usipni koš za istovar sa električnim kašikama. Horizontalni transporteri su redleri a vertikalni elevator trenutno služi za čuvanje kukuruza.
Zajednička istovarna rampa sa mašinskim kućicama u silosima 2 i 4. Istovar se može vršiti kamionski i vagonski. U silosu 2 transporter pšenice su redleri dok u silosu 3 i 4 postoje pokretne trake. Isporuka mlinu je iz silosa 2 prirodnim padom.

 

 
Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina kao na dlanu